Edycje konkursu

Regulamin

Regulamin PUK-2019

Komisja konkursowa

Jerzy Bartoszek SQ6BBA, Roman Bal SP9MRN, Waldemar Sznajder 3Z6AEF

Nagrody i wyróżnienia

Wszyscy autorzy otrzymali dyplomy i nagrody. W głosowaniu publiczności najwięcej głosów uzyskał projekt "EmCom Digi APRS" Kol. Ryszarda SQ9MDD, zaś nagroda Prezesa PZK za pracę, która najlepiej służy promocji samodzielnej budowy urządzeń wśród początkujących radioamatorów i krótkofalowców przypadła w udziale Kol. Jerzemu SQ9RFC za jego modułowy TRX, który jest doskonałą platformą do samodzielnych eksperymentów radiowych i elektronicznych (praca przedstawiana poza konkursem PUK).

Fundatorzy nagród

 • Polski Związek Krótkofalowców
  1. Zarząd Główny
  2. Dolnośląski Oddział Terenowy (OT-01)
  3. Gliwicki Oddział Terenowy (OT-50)
  4. Łódzki Oddział Terenowy(OT-15)
 • Wydawnictwo HELION
 • Firmy: HamRadioShop.pl, AR-System, ERcomER, Enavi.pl, osiem.net.pl, rf-lab.pl
 • Ośrodek Sportowa Osada
 • Redakcja miesięcznika "Świat Radio"
 • OE1KDA, SP2FP, SQ7OVV, SQ7MZL, 3Z6AEF