Autor SQ9MDD

Kat. D

2019#21

EmComm DIGI APRS

DIGI APRS jest to element infrastruktury RADIOWEJ sieci APRS i ma za zadanie przekazywać dane pakietowe pomiędzy stacjami tej sieci. Wersja przewoźna którą można uruchomić w terenie klęski żywiołowej, lub na obszarze poszukiwań ma za zadanie wspomagać pracę z urządzeń przenośnych i przewoźnych. Dzięki możliwości połączenia się z urządzeniem za pomocą sieci WiFi możliwa jest równoległa praca operatora z aplikacji APRSIS32 lub APRS Droida

Urządzenie DIGI APRS powstało w odpowiedzi na zapotrzebowanie grup poszukiwawczo-ratowniczych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej w 2018 roku. Pierwsza wersja DIGI została przetestowana z powodzeniem podczas kolejnej edycji ćwiczeń wiosną 2019 roku. Długotrwałe testy terenowe podczas spotkania TAMA APRS 2019 w Bornym Sulinowie zweryfikowały budowę mechaniczną i tak powstała ostateczna wersja DIGI.

Budowa mechaniczna

Urządzenie jest zamknięte w hermetycznej, łatwej w transporcie, skrzynce wyposażonej w odpowiednie gniazda zasilania i antenowe. Całość jest konstrukcją zwartą, gotową do użycia po zasileniu i podłączeniu systemu antenowego.

Jako bazę montażową urządzenia użyta została walizka ochronna Hard Head o wymiarach 460mm x 380mm x 170mm. Wszystkie elementy składowe zostały przymocowane do płyty montażowej wykonanej z polakierowanej sklejki o wymiarach 430mm x 290mm, która stanowi jednocześnie panel frontowy wnętrza skrzynki.

Elementy składowe
  • zasilacz 12V, 15A
  • radiotelefon przewoźny motorola MC2100
  • interfejs separująco-sterujący
  • raspberry pi v.3 B+
  • gniazdo antenowe
  • wyłączniki zasilania z podświetlaniem
  • gniazda zasilające 12V i 230V
  • wyświetlacz LCD Nextion
  • karta muzyczna ze złączem USB

Schemat połączeń pokazano na rysunku 2.

Rozwiązania programowe

Sercem rozwiązania jest oprogramowanie APRX, które zawiaduje pracą DIGI. Zamiast sprzętowego modemu TNC użyte zostało oprogramowanie DIREWOLF, które używa karty muzycznej do dekodowania i enkodowania ramek protokołu APRS. Sterowanie PTT radia zostało zrealizowane za pomocą złacza GPIO mikrokomputera raspberry pi.

Dodatkowo zastosowane zostały skrypty napisane w pythonie do zmiany konfiguracji DIGI, oraz do obslugi wyświetlacza dotykowego. Dzięki zastosowaniu TNC Proxy wszystkie te aplikacje komunikują się ze sobą. Zarówno TNC Proxy jak i inne skrypty bazują na bibliotekach napisanych przez Tomka SQ5T, które są do pobrania z serwisu GITHUB.

Diagram przepływu danych pokazano na rysunku 3.

Opis w "Świat Radio"

11/2019 str. 47