Tradycja konkursów i wystaw urządzeń budowanych przez radioamatorów sięga początków krótkofalarstwa. Na zorganizowanej w czerwcu 1926 roku I Ogólnokrajowej Wystawie Radiowej w Warszawie, Władysław Wysocki TPAI, Ludomir Danilewicz TPAV oraz Tadeusz Heftman TPAX - otrzymali złote medale za wystawione odbiorniki i nadajniki. Na skutek istniejących wtedy przepisów, wystawione eksponaty zostały im po wystawie skonfiskowane przez ówczesne władze, bo... nie mieli licencji, których nikomu jeszcze nie wydawano!

W roku 1927 odbyła się wystawa radioamatorska, zorganizowana na terenach Powszechnej Wystawy Krajowej w Poznaniu. Niedługo potem miesięcznik "Radio Polskie" donosił:

W dniach od 1-9 października 1927 r. odbyła się ogólna wystawa radiowa oraz wielki zjazd radioamatorów zrzeszonych. W tej wystawie, która prezentuje się bardzo okazale, gdyż zajmuje dwa duże pawilony Targów Pozn. bierze udział Ministerstwo Poczt i Telegrafów, firmy i fabryki radiowe, oraz jak zawsze radioamatorzy.[...]

Obok poczty umieściły się eksponaty trzech radioklubów: gimnazjum Bergera, J. Kantego i Paderewskiego.[...]

Najokazalej wystąpiło gimn. Bergera, które pod opieką Prof. A. Koreckiego i Prezesa klubu Z. Brzesińskiego uzyskało najwyższe uznanie wystawy: Dyplom Honorowy. Obok większej ilości odbiorników od najprostszych do najbardziej skomplikowanych klub wystawił ładnie wykonaną stację nadawczą o bardzo małej mocy, bo zaledwie 10 Watt, lecz wcale niezłem zasięgu jak to wykazują karty QSL - potwierdzenia odbioru z różnych krajów Europy

Pierwszy powojenny konkurs na odbiornik turystyczny ogłosił „Radioamator” w 1954 roku.

Lata 60. i 70. XX wieku to „konkursy twórczości radioamatorskiej”, organizowane przez organizacje i czasopisma radioamatorskie. Wśród wielu kolejnych wystaw i konkursów, warto wspomnieć Wystawę Twórczości Radioamatorskiej zorganizowaną przez redakcję "Radioamatora i Krótkofalowca" przy współudziale Działu Łączności ZG Ligi Przyjaciół Żołnierza. Zgłoszenia do wystawy były przyjmowane przez prawie rok, napłynęło ich prawie 500 (tak!), ale wystawiono tylko ok. 25% eksponatów (czyli nieco ponad 100). Wystawa odbyła się w czerwcu 1961 w Muzeum Techniki NOT w Warszawie.

Prace wystawiano w czterech kategoriach:

  • Radioodbiorniki
  • Urządzenia krótkofalowe i modele zdalnie kierowane
  • Telewizory
  • Przyrządy pomiarowe

W artykule opisującym wystawę napisano:

Większość spośród zgłaszających poprzestała na samym zgłoszeniu uczestnictwa. [...] Dlaczego? Najistotniejszą przeszkodą w realizacji była nieuregulowana sprawa zaopatrzenia rynku - szczególnie pozamiejskiego - w części i podzespoły radiowe.[...]

Konkurs ożywił niewątpliwie ruch radioamatorski, ujawnił nowe oryginalne rozwiązania techniczne. [...] Zastosowanie w niektórych urządzeniach techniki obwodów drukowanych, miniaturyzacji urządzeń czy też pionierskie kostrukcje z dziedziny stereofonii wskazują, że radioamatorstwu naszemu nie obce są tendencje nowatorskie i kroczenie drogą postępu technicznego.