Warsztaty SP-QRP

Pierwsze dwie edycje konkursu na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie (2010 i 2011) odbyły się podczas Warsztatów SP-QRP, które organizowano w latach 2007-2011. Pomysłodawcą i głównym organizatorem Warsztatów QRP był Włodek SP5DDJ, propagator używania małych mocy nadawania, telegrafii oraz zrównoważonego rozwoju.

Pierwsze Warsztaty QRP odbyły się w dniach 14/16.09.2007 (pierwszy weekend września) w Tomaszowie Mazowieckim, po wcześniejszym wiosennym rekonesansie grupy organizacyjnej w miejscu jesiennego spotkania, co stało się obowiązujacą procedurą w następnych latach. Warsztaty QRP w Tomaszowie zgromadziły 67 uczestników - krótkofalowców polskich i kilku zagranicznych.

Następne spotkanie Warsztatów QRP zorganizowano w Broku (miejscowość na zachód od Warszawy) w komfortowych warunkach turystycznego ośrodka.

Kolejne trzy mityngi warsztatowe odbywały się w gminie Burzenin (miejscowość Antonin). Miejsce zostało zaproponowane przez Krzysztofa SQ7IQA, którego stacja zlokalizowana była w sąsiedniej gminie Buczek. Zaproponowane miejsce okazało się "strzałem w dziesiątkę": zamknięty, rozległy teren wśród sosnowego lasu, niezła infrastruktura (pawilony byłego ośrodka wczasów pracowniczych, zaplecze gastronomiczne, place sportowe, strzelnica itd.). Wszystko to spowodowało duży wzrost popularności mityngu. Niestety, było to sprzeczne z początkową ideą Warsztatów QRP, które z założenia miały być kameralnym spotkaniem miłośników QRP i techniki nadawania małą mocą na pasmach amatorskich. Już w roku 2010 Włodek SP5DDJ zgłaszał zastrzeżenia odnośnie do praktycznej realizacji formuły spotkań i ostatecznie po 5. edycji Warsztatów (Burzenin 2011) grupa organizatorów podjęła decyzję o zaprzestaniu ich organizowania...

Presja społeczna spowodowała jednak, że po zmianie formuły na bardziej otwartą, zakładającą udział całej społeczności krótkofalowców i wszelkiej techniki radioamatorskiej (bez ograniczenia jedynie do QRP) - spotkania w Burzeninie były kontynuowane jako Zjazd Techniczny SP, a potem Zjazd Techniczny Krtkofalowców SP. Zadania organizacji podjął się Krzysztof SQ7IQA wspomagany przez kilkuosobową grupę krótkofalowców, ale to już dalsza historia...

Liczba uczestników Warsztatów SP-QRP

I Warsztaty QRP, Tomaszów Mazowiecki, 2007

Poznaj smak QRP!
Organizatorzy
 • Łukasz SQ2DYL – media i informacje na portalu http://sp-qrp.pl
 • Włodek SP5DDJ – logistyka i organizacja http://strony.aster.pl/sp5ddj
 • Grzegorz SP5EIN – zakwaterowanie, praca na UKF, nawigacja
oraz: SP5OBJ, SP5JNW, SP2QCA, SP3SWJ, SP4JFR, SP9LVZ, SQ7IQA
Ulotka [plik PDF]: Zaproszenie

II Warsztaty QRP, Brok, 2008

Ham Spirit poprzez QRP
Organizatorzy
 • Łukasz SQ2DYL – media i informacje na portalu http://sp-qrp.pl
 • Włodek SP5DDJ – zakwaterowanie i sprawy socjalne
 • Roman SP5OBJ - doradztwo logistyczne
 • Krzysztof SQ7IQA - opieka organizacyjna
 • Jarek SP3SWJ - obsługa antenowa
 • Marcin SP5JNW - doradztwo techniczne
 • Marian SP5AYI - doradztwo całościowe
Ulotki [pliki PDF]: Informacja-1, Informacja-2

III Warsztaty QRP, Burzenin, 2009

QRP dla każdego
Organizatorzy
 • Krzysztof SQ7IQA – organizacja i administracja
 • Łukasz SQ2DYL – media i informacje na portalu sp-qrp.pl
 • Włodek SP5DDJ – pomoc organizacyjna
 • Jarek SP3SWJ – wsparcie techniczne
 • Marcin SP5JNW – wsparcie teoretyczne
 • Roman SP5OBJ – wsparcie logistyczne
 • Bolek SP4JFR – wsparcie kulturalne i telegraficzne
Ulotka [plik PDF]: Informacja/zaproszenie

IV Warsztaty QRP, Burzenin, 2010

QRP jest przyjemne
Organizatorzy
Ulotki [pliki PDF]: Zaproszenie, Program

V Warsztaty QRP, Burzenin, 2011

Nie ma QRP bez dobrej anteny
Organizatorzy
 • Łukasz SQ2DYL
 • Krzysztof SQ7IQA
 • Jarek SP3SWJ
 • Włodek SP5DDJ
 • Marcin SP5JNW
 • Bolek SP4JFR
 • Roman SP5OBJ
 • Grzegorz SP5EIN
 • Piotr SP9LVZ
Ulotki [pliki PDF]: Zaproszenie, Program