Konkurs PUK

Konkurs na Przydatne Urządzenie Krótkofalarskie odbył się po raz pierwszy w roku 2010 dla „wyłonienia oryginalnej i ciekawej konstrukcji urządzenia, które może znaleźć zastosowanie w pracowni radioamatora i będzie w łatwy sposób możliwe do odwzorowania przez początkujących krótkofalowców”. Określenie celu konkursu nieco ewoluowało przez lata, ustalone zostały kategorie prac/projektów, ale niezmienna pozostaje główna...

...idea

Promocja samodzielnego projektowania i budowy urządzeń elektronicznych, przydatnych w praktyce radioamatora i krótkofalowca oraz propagowanie pracy zespołowej, samokształcenia i rozwijania zainteresowań technicznych.

Pomysłodawcą konkursu jest Andrzej Janeczek SP5AHT, redaktor naczelny miesięcznika "Świat Radio". Pierwsza edycja konkursu została zorganizowana przez zespół Warszatatów QRP i wzięło w niej udział 4 uczestników. Nagrodą główną był oscyloskop cyfrowy ufundowany przez firmę NDN.

W edycji 2011 został zmieniony regulamin (wprowadzono kategorie konkursowe), który w zasadniczych kwestiach nie zmieniał się przez kolejne lata (zmiany dotyczyły rodzajów kategorii).

W roku 2012 ekipa organizatorów Warsztatów QRP zrezygnowała z dalszej ich kontynuacji. W konsekwencji Konkurs PUK stał się osią Zjazdów Technicznych Krótkofalowców SP, które odbywają się w Burzeninie, co roku w pierwszy weekend września.

W dziesięciu edycjach konkursu PUK (2010-2019) wzięło udział 57 osób (w tym tylko jedna kobieta...) i zaprezentowano 140 prac konkursowych (projektów).

Liczba uczestników

Liczba projektów

Niesłabnące zainteresowanie Zjazdem Technicznym Krótkofalowców SP w Burzeninie, którego ważnym elementem jest Konkurs PUK, świadczy o tym, że warto zarówno organizować, jak i brać udział w tego rodzaju konkursach.

Oto pięć głównych powodów, dla których warto wziąć udział w wystawie konkursowej - nie tylko jako widz, ale również jako aktywny uczestnik konkursu:

  • Budowanie urządzeń jest fajne!
  • O tym wie każdy, kto choć raz własnoręcznie spróbował zbudować dowolne urządzenie. A jeśli jeszcze okazało się przydatne, to już w ogóle sukces! Są nawet tacy pasjonaci, którzy jako podstawową działalność krótkofalarską wybierają właśnie budowanie urządzeń: radiowych, pomiarowych, anten. Gdyż właśnie eksperymentowanie jest podstawą adioamatorskiego hobby.

  • Wiedza poprzez praktykę
  • Budowanie urządzeń elektronicznych wymaga posiadania odpowiedniej wiedzy i praktyki. Oczywiście nie nabywa się jej od razu. Ale właśnie podczas praktycznej realizacji różnych pomysłów radiowych, można się wiele nauczyć - nie tylko z dziedziny radiotechniki.

  • Pokaż, że można
  • Udowodnienie sobie, że potrafisz TO zrobić, że nie jest to wcale takie trudne - jest bardzo ważne! Stanowi bowiem motywację do dalszych działań. To tak samo, jak ze zdobywaniem kolejnych DX-ów, dyplomów, czy osiąganiem dobrego miejsca w zawodach. Da się!

  • Sława i chwała
  • Fakt, że Twoja praca zostaje zauważona przez innych, opublikowana w ogólnokrajowym miesięczniku, jest szeroko dyskutowana i stanowi wzór do innych konstrukcji - może być całkiem interesujący... Oczywiście nie wszyscy to lubią, a często obawiają się wystawienia swojej pracy na widok publiczny i poddania się krytycznej ocenie publiczności. Ale naprawdę nie ma się czego bać! Uczestnicy Zjazdów w Burzeninie są niezwykle życzliwi - zresztą po to właśnie między innymi przyjeżdżają, aby podziwiać projekty Konkursu PUK. :-)

  • Nagrody
  • Nagrody w Konkursie PUK, fundowane przez organizatorów i patronów, nie są może zbyt kosztowne, ale naprawdę użyteczne: książki, mierniki, talony na zakup elementów elektronicznych, TRX-y i wiele innych. Dotychczasowa praktyka Komisji PUK polegała na nagradzaniu praktycznie wszystkich uczestników i wyróżnianiu najciekawszych prac.

Przyjeżdżajcie do Burzenina na Zjazd Techniczny Krótkofalowców SP - warto!
Bierzcie udział w Konkursie PUK - naprawdę WARTO!